Wat is nou Libido?

What is Libido?

Wat is nou Libido?

Libido betekent letterlijk sexualis (latijn voor begeerte). Onder invloed van Sigmund Freud en Jung werd het begrip libido uitgebreid in de psychoanalyse.

De libido (sexualis) kan van persoon tot persoon sterk verschillen. De libido kan in een mensenleven ook fluctueren. Vaak is het in de puberteit op zijn hoogtepunt en neemt het later in meerdere of mindere mate af, maar dat is niet altijd het geval. Ook tachtigplussers kunnen nog een sterk libido hebben.

De geslachtsdrift wordt in zekere mate bepaald door hormonen in het lichaam. Bij vrouwen is bijvoorbeeld de menstruatiecyclus van invloed op de drang tot seks. Bij de mens wordt de seksuele activiteit echter in overwegende mate bepaald door cognitieve en affectieve factoren, door in de loop van het leven opgedane ervaringen, door attitudes en normen. Op grond hiervan is het ook te verklaren dat het menselijk seksueel gedrag een grote verscheidenheid vertoont.[2] Emoties kunnen ook van invloed zijn op de libido: bij spanning, angst, stress of depressiviteit kan de libido verminderen of soms juist toenemen.

Naast hormonale factoren bepaalt de frequentie van seks eveneens of de drang ernaar toeneemt. Veel stellen of individuen die al langere tijd niet seksueel actief zijn zien een afname van de behoefte daarmee gepaard gaan. Daar een actief seksueel leven veel gezonde bijdragen levert is het een ieder aan te raden haar of zijn seksuele behoeftes in stand te houden. Het aantal benefits welk een actief seksleven met zich meebrengt is immers ontelbaar.

Libido heb je derhalve zelf een beetje in de hand.

Sunflower