Vrijwaring

Voor alle duidelijkheid wijst My Own Filo ten aanzien van de website www.myownfilo.com en de nieuwsbrieven die zij verstuurt je op het volgende:  

De website, de nieuwsbrieven en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van My Own Filo. Het is niet toegestaan om de site, nieuwsbrieven of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van My Own Filo. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

De op deze website en in deze nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door My Own Filo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site en in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd kennelijk onjuist is, ten aanzien waarvan My Own Filo geen aansprakelijkheid aanvaardt. 

De informatie op de website en in de nieuwsbrieven wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. My Own Filo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.